top of page

Werken aan Kerndoel 40 met onze e-lespakketten

Bijgewerkt op: 24 okt. 2022


Over de kerndoelen

De Kerndoelen van TULE-SLO laten op hoofdlijnen zien wat belangrijk wordt gevonden om kinderen mee te geven in het primair onderwijs. Kerndoel 40 is als volgt omschreven:

De kinderen krijgen inzicht in welke planten en dieren er in hun eigen leefomgeving zijn en hoe ze er leven. Daartoe gaat de leraar met de groep naar buiten en gaat hij met de kinderen op zoek naar planten (of bladeren en vruchten) en naar dieren (kleine beestjes, huisdieren). Dat kan zijn naar het schoolplein of de schooltuin, het park met de vijver, de kinderboerderij of de dierentuin. Daar kunnen de kinderen planten en dieren ontmoeten. Ter plekke observeren ze waar en hoe de planten en dieren leven en zien of bespreken ze waarvan ze leven.

Hoe onze lespakketten invulling geven aan Kerndoel 40Planten en dieren om ons heen

Door de e-lespakketten Project (On)kruid en Bodemdiertjes onderzoeken te doen leren de kinderen met andere ogen naar hun omgeving te kijken. Ze zullen zien, met behulp van onze zoekkaarten, dat er heel veel planten en dieren voorkomen in de perkjes waar ze dagelijks langskomen en langs de sloot bij hun huis groeien de mooiste planten.


Project (On)kruid

De kinderen zien hoe mooi "onkruid" eigenlijk is (vormen en kleuren) en door het na te tekenen met

stoepkrijt, hebben ze hier nog extra aandacht voor. Met behulp van onze zoekkaarten leren ze een aantal planten herkennen. Door het lezen van de bijbehorende kenniskaarten leren ze over de (geneeskrachtige) eigenschappen over de rol van planten in het vroege voedingspatroon van de mens.


Er wordt aandacht besteedt aan wat planten nodig hebben om te groeien en er is verrijkingsmateriaal aanwezig aan de hand van een les over Cactussen in de droge woestijn. In het filmpje wordt uitgelegd hoe cactussen zich in vorm en functie hebben aangepast aan de droge omstandigheden in de woestijn.


Ook gaat het lespakket in op de vraag hoe planten hun zaadjes verspreiden en ook hier zijn verrijkingsopdrachten en vragen voor ontwikkeld.Bodemdiertjes onderzoeken

In het e-lespakket Bodemdiertjes onderzoeken komt aan bod welke soorten bodemdiertjes in en op de bodem voorkomen. De kinderen gaan in de praktijkles natuurlijk zelf op zoek naar de diertjes. In voorbereidende lessen wordt eerst besproken welke soorten ze al kennen en welke ze kunnen verwachten. De meeste kinderen zullen de regenworm bijvoorbeeld, wel kennen, maar nu leren ze wat deze diertjes allemaal doen in de bodem en hoe belangrijk ze zijn!


Kleibeesten maken met rivierklei

Klei is een heel bijzonder natuurproduct. De mens maakt al eeuwen gebruik van klei. Voor veel kinderen is het iets om leuke poppetjes mee te maken, en dat gaan ze ook lekker doen! Maar ze gaan ook leren over wat klei is, waar het vandaan komt, wat de belangrijkste eigenschappen zijn en hoe de mens het al eeuwen gebruikt. Het e-lespakket wijdt hier enkele lessen aan, voordat de kinderen zelf met de klei aan de slag gaan. Op excursie? Gewoon doen! Het zou geweldig zijn om zelf de klei langs een rivier te gaan ophalen. Voor scholen die wat verder van een rivier staan, is het misschien lastig te organiseren, maar het heeft een enorme toegevoegde waarde. De kinderen kunnen met eigen ogen zien waar klei voorkomt, hoe je het herkent en hoe heerlijk het is langs onze mooie rivieren!


Samenvattend hebben de kinderen geleerd:

  • dat planten en dieren op basis van kenmerken zijn in te delen in soorten

  • over de verscheidenheid (vorm, kleur) van dieren planten om hen heen

  • er verschillende soorten zijn met verschillende (geneeskrachtige) eigenschappen

  • wat planten en dieren nodig hebben om in leven te blijven (ruimte, water, voedsel)

  • planten, dieren, schimmels en bacteriën spelen een rol in voedselkringlopen


 

Curriculum.nu en Kerndoel 40

De huidige Kerndoelen zijn sinds 2006 van kracht. Het zijn er 58 en zijn in het hele basisonderwijs ingevoerd. Deze kerndoelen worden als verouderd beschouwd. Daarom wordt er momenteel gewerkt aan Curriculum.nu. De herziening van het curriculum (van kracht vanaf 2023) draagt bij aan de doorstroming van basis- naar voortgezet- en vervolgonderwijs en de samenhang tussen vakken. Ook draagt het bij aan een minder overladen lesprogramma en biedt het leraren de ruimte voor een eigen invulling. Met als uiteindelijk doel om leerlingen te blijven toerusten op een vervolgopleiding en deelname aan de maatschappij bron: Curriculum.nu.


Ons lesmateriaal geeft ook invulling aan veel bouwstenen geformuleerd door Curriculum.nu. Bijvoorbeeld de hieronder genoemde:


Onderzoeken Leerlingen leren vragen te stellen, onderzoek uit te voeren, waarnemingen te interpreteren en een relatie te leggen tussen onderzoek en kennis.

Praktisch handelen Leerlingen leren aangeboden instrumenten, gereedschappen en materialen verantwoord en veilig te gebruiken en leren nauwkeurig te meten en observeren.


Instandhouding van een organisme Leerlingen leren over ontwikkeling en voortbestaan van organismen en leren belangrijke factoren als groei, interactie en erfelijkheid te onderscheiden.110 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page