Onze visie op leren

Kinderen leren door hun omgeving te ontdekken. Ze zijn van nature nieuwsgierig. Als volwassenen hoeven we "alleen maar" de ruimte en het materiaal te bieden.

Kinderen willen hun omgeving begrijpen. Het zit in ons mensenbloed om uit te vinden hoe de wereld om ons heen werkt. Zo heeft de mens en de mensachtigen vóór ons al miljoenen jaren overleefd.

Ook al zijn basisschoolkinderen te jong om natuurkundige principes te doorgronden of daar berekeningen over te maken, ze kunnen er wél al over leren! Hoe? Door ze spelenderwijs of met proefjes te onderzoeken, goed te kijken naar wat er gebeurt als je klei en zand oplost, als lucht door trilling van geluid in beweging wordt gebracht, als je een drijvend object zwaarder maakt, zodat het onderwater blijft zweven (zoals een bultrug kan). Kortom, aan de slag en ongemerkt leren de kinderen verschrikkelijk veel! Meer over hoe ons lesmateriaal aansluit met de onderwijsdoelen van SLO.

kikker.JPEG

Peuters en kleuters

Door jonge kinderen te laten spelen met allerlei losse spullen (loose parts), door zelf de natuur in te trekken en dieren en planten van dichtbij te bekijken blijft kennis óver de elementen en de natuur beter hangen.

Zelf aan de slag? Volg onze gratis E-cursus Buiten leren doe je zo en doe direct inspiratie op. Je ziet meteen hoe onze cursussen zijn opgezet en hoe eenvoudig het is om toegang te krijgen tot het lesmateriaal.

Groep 3 t/m 8

Zodra je kunt lezen en schrijven gaat er een wereld voor je open. Op school kun je aan de slag met werkbladen en je kunt de opdrachten zelf lezen en je antwoorden opschrijven*. Je hebt al (veel) geleerd over de natuur en kunt nu zelf met vragen komen en de antwoorden op internet opzoeken of met proefjes onderzoeken.

Hieronder vertellen we meer over onderzoekend leren en de kerndoelen hoe ons lesmateriaal hier invulling aangeeft.

*voor groep 3 hebben we teken en omcirkelopdrachten om tóch aan de slag te kunnen met het lespakket.

19-10-01 15-08-13 3388.jpg
icon-link-transparent-bg.gif
logo-transparant2.gif

Ons lesmateriaal biedt:

proefje-icon
onderzoekend
leren
creatief denken
zelf vragen stellen
brains300x300.gif
samenwerken
discussieren
balonnetjes_edited.png
tekenen
schrijven
teken-of-schrijfopdracht2.gif
algemene kennis
verbreden
verdiepen
zandloper_edited.png
lestips_edited.png
lestips
weinig
voorbereiding nodig
agenda_edited.png
op ieder moment
zelf in plannen
icon-notitieboekje300x300.gif
smiley-transparant
kidspagina's
voor
zelfstandig werken
handig werkboekje
 

voor alle basisschoolleraren in Nederland

Wil je werken aan Thema Mens & Natuur?

In het onderwijs van de toekomst krijgen leraren meer ruimte om zelf invulling te geven aan de onderwijsdoelen. zie curriculum.nu

Een flinke verantwoordelijkheid dus!

Wij volgen de ontwikkelingen van Curriculum.nu op de voet en ontwikkelen materiaal in de lijn van het Thema Mens & Natuur, dat invulling geeft aan de geformuleerde bouwstenen.Momenteel werken we aan een gratis E-cursus Thema Mens en Natuur, om je te helpen overzichtelijk te krijgen hoe je aandacht kunt besteden aan Natuur.

Ons lesmateriaal

Ons lesmateriaal is gericht op de onderbouw, maar door het verrijkingsmateriaal ook geschikt voor bovenbouwleerlingen.

We bieden leraren leerzame maar eenvoudige activiteiten, die niet veel voorbereiding nodig hebben.

Bekijk ons aanbod op de pagina Lesmateriaal of loop door de Demo

Voor leden (meld je gratis aan!) hebben we een klantenpagina met inspiratie op. Op onze gratis e-cursus Buiten leren doe je zo helpen we je nadenken over hoe je jouw natuuronderwijs wil aanpakken en kun je zelf meteen enkele lessen maken.

platte-bak-met-bodemdiertjes2.jpg

Ontdekkend & Onderzoekend leren

Leren door te doen

 

Kinderen leren door te DOEN! Ze leren bewegend, ze leren door het zelf te onderzoeken. Je weet dat kinderen leerstof beter  onthouden als ze het écht zelf willen weten. Deze intrinsieke motivatie kun je niet afdwingen. De interesses en passies van kinderen liggen soms heel ergens anders dan de aangeboden leerstof.

Gelukkig hebben alle kinderen éen ding gemeen: ze houden van onderzoeken! Het lesmateriaal stimuleert een onderzoekende houding. Dat gebeurt door: 

  • de kinderen zelf vragen te laten stellen,

  • excursies en

  • proefjes

 

Actief, betrokken en gericht, dat is het ideale leerproces!

ontdekkingstas-groot.jpg

Onderwijsdoelen

Onderwijsdoelen

Het lesmateriaal geeft invulling aan meerdere onderwijsdoelstellingen van het SLO, namelijk de  "oude" kerndoelen:

Kerndoel 40: De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
NatuurEducatie:"Met het materiaal in de lespakketten Project (On)kruid en Bodemdiertjes onderzoeken kunnen de leerkrachten van 20 algemene plantjes en meerdere bodemdiertjes op naam brengen en leren de kinderen....

Kerndoel 41: De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

NatuurEducatie: "Door goed te kijken en objecten na te tekenen (klei, plantjes, diertjes), leren kinderen de eigenschappen waarnemen. Een uitleg over de functies van het dier of de ecologische rol is dan beter voor te stellen en makkelijker te leren".
 

Kerndoel 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

NatuurEducatie: "Ook in de natuur komen veel natuurkundige principes voor. Denk aan geluid (boven én onder water), waterdichtheid van klei, drijvend vermogen... Met proefjes deze natuurkundige principes onderzoeken geeft inzicht en gevoel. Later, op de middelbare school bijvoorbeeld, kunnen de kinderen zich deze principes sneller en makkelijker  eigen maken ".

Meer info over ons lesmateriaal>>

Lees ook ons blog Werken aan Kerndoel 40 met onze e-lespakketten hierover

uil2.gif

Curriculum.nu - Bouwstenen

Onze activiteiten en leskisten geven invulling aan de volgende bouwstenen:

Onderzoeken

Leerlingen leren vragen te stellen, onderzoek uit te voeren, waarnemingen te interpreteren en een relatie te leggen tussen onderzoek en kennis.

Praktisch handelen

Leerlingen leren aangeboden instrumenten, gereedschappen en materialen verantwoord en veilig te gebruiken en leren nauwkeurig te meten en observeren.

Instandhouding van een organisme

Leerlingen leren over ontwikkeling en voortbestaan van organismen en leren belangrijke factoren als groei, interactie en erfelijkheid te onderscheiden.

​​

Overleven van organismen

Hoe overleven organismen (dieren en planten) in hun leefomgeving.

Leefomgeving en biodiversiteit

Leerlingen leren over de biodiversiteit in landschappen om hen heen en over de match tussen de vorm en functie van organismen en hun omgeving en voedselrelaties.