top of page

Kidspagina's voor de lespakketten

Full Name

Maart 2021

Voor kinderen die goed zelf kunnen werken of thuis zitten, kunnen de leraren, begeleiders of ouders toegang verlenen aan de Kids-pagina met een wachtwoord (dus zonder inloggen).

Beschikbaar voor Project (On)kruid en Bodemdiertjes Onderzoeken. Binnenkort ook voor Kleibeesten maken van rivierklei...

bottom of page