top of page

Leerdoelen

De kinderen leren:
● wat bodemdiertjes zijn.
● waar bodemdiertjes leven en waarom ze daar leven
● waarom bodemdiertjes belangrijk zijn
● de rol van bodemdiertjes in de voedselkringloop
● minstens 5 typen bodemdiertjes herkennen

Leerdoelen
bottom of page